Hjortejakt 2022

Hjortejakt 2022

Kvoten i 2022 er på 141 dyr, dette er første året på en bestandsplan på 3 år.

 

Jaktfelt

Bukk tildelt

Bukk felt

Spissbukk tildelt

Spissbukk felt

Kolle tildelt

Kolle felt

Kalv tildlet

Kalv felt

Totalt tildelt

Totalt felt

 

 
   

 

1

Nedre Bratland-Søylen-Grimen- Erdal-Sædal_Helldal-Sandal

2

2

2

1

5

0

5

1

14

4

   
   
   

 

2

Øvre Bratland- Hauge-Haukeland

2

2

3

3

9

4

8

2

22

11

   
   

 

3

Borge

2

2

2

1

9

7

9

3

22

13

   

 

4

Tungeland-Rolland

3

3

2

2

9

7

9

5

22

17

   

 

5

Mjeldheim-Ytre Arna Gard

0

0

1

0

2

0

5

0

8

0

   
   

 

6

Kvamme-Haugland  - Gaupås

2

0

2

2

9

6

10

3

24

11

   
   

 

7

Hjortland

2

2

1

1

6

2

4

1

13

6

   

 

8

Jordal-Vindal

1

0

1

1

5

5

5

1

12

7

   

 

9

Ulriken

0

0

0

0

3

0

2

0

5

0

   

 

Totalt

14

11

14

11

57

31

56

16

141

69

kalv% felt 16 av 56 = 28,6%

 Sist oppdatert 24.09.22 kl 18:03

Retten til å felle et fritt antall hjortekalv gjelder alle jaktrettshavere i valdet. Den enkelte jaktrettshaver må imidlertid også samtykke til at kvotefri jakt på hjortekalv kan utøves på sin eiendom. Tilgangen til å ta i bruk kvotefri jakt gjelder for den enkelte jaktrettshaver på egen eiendom. For sameie/felleseiendom gjelder ordinære regler etter sameieloven. Det vil si at om flertallet i sameiet for den aktuelle felleseiendommen samtykker til kvotefri jakt på hjortekalv, vil det være mulig å åpne for det. Det vil derimot ikke være mulig å åpne for kvotefri jakt på en sameieeiendom om flertallet for en felleseiendom stemmer mot å ta i bruk denne muligheten.
Det er opp til det enkelte vald/jaktfelt/sameieenhet å avgjøre om muligheten for kvotefri kalvejakt skal tas i bruk i felles utmarksområder. For store vald vil dette kunne medføre forskjellige løsninger innenfor ett og samme vald.
Bymiljøetaten oppfordrer valdene/jaktfeltene til å ta opp temaet med sine jaktrettshavere så snart som mulig, og innen jaktstart 1.september, for å få avklart om sameiet samtykker i å benytte seg av kvotefri jakt på kalv under jaktsesongen 2022.

 

I Varegga er det jaktleder for jaktlaget som må få beskjed om hvilke eiendomer som tillater fri jakt på kalv.

De eiendomene der det ikke er tillat med fri jakt på kalv på til en hver tid forholde seg til kvoten på kalv frem til åpning av fri jakt perioden hva de har tildelt og etter åpning av fri jakt hva valdet har igjen på kalve kvoten.

Info fra kommunen rundt rapportering hjortejakten.

Rapportering
Tildeling av kvotefri jakt på hjortekalv kommer i tillegg til den ordinære fellingstillatelsen. Jaktleder, ev. jeger/jaktrettshaver er ansvarlig for at alle felte kalver, uavhengig av kvote eller ikke, rapporteres i appen Sett og skutt eller direkte i Hjorteviltregisteret (HVR).

- Alle dyr felt, også kalv felt utover tildelt kvote skal registreres på lik måte. Dette innebærer at jaktdag, setthjort og ev. felt hjort og vekt på felt individ skal registreres i Sett og skutt/HVR samme dag som hjorten er felt.

- Kjever fra samtlige felte dyr, inkl. alle kalver felt, skal tas vare på for overlevering til kommunen. En skal ta vare på en kjevehalvdel med alle kinntenner og fullt sett med framtenner. Kjevene renskes og tørkes. Pakkes ev. i avispapir (oppbevar ikke i tett plastpose).

-Valdleder er ansvarlig for innsending av endelig fellingsrapport etter endt jakt, elektronisk i hjorteviltregisteret eller ved innsending av utfylt fellingsrapportskjema. Endelig fellingsrapport skal inneholde samtlige felte dyr, inkludert kalver felt utover tildelt kvote.

 

Kjøreregler hjortejakt 2022 Varegga.

  1. Alle som skal jakte hjort i Varegga oppfordres til å sende underlag på betalt jegeravgift og bestått oppskyting på storviltprøve til jaktleder for det aktuelle jaktlaget man jakter i.
  2. Alle ettersøk skal varsles valdleder på styret.varegga@hotmail.com og jaktleder i aktuelt jaktlag som vil organisere videre ettersøk. Vi ønsker at jegerne i valdet fortsetter med den gode holdningen til å be om ettersøk ved behov og ikke holder igjen på dette.
  3. All jakt skal registreres på hjorteviltportalen fortløpende helst samme dag
  4. Alle felte dyr skal registreres samme dag på hjorteviltregisteret og meldes til styret.varegga@hotmail.com, jaktleder velger hvordan dette gjøres, men har ansvaret.
  5. Det oppfordres til å skyte du på beitemark/bø for å redusere skadebeit, ha dialog med grunneiere/bøndene og naboer da beitemark/bø ofte er i nærheten av boliger.
  6. Det oppfordres fra valdleder at det felles mest mulig fjordårskoller på kollekvoten.
  7. Fri jakt vil bli åpnet opp fra 1.nov hvis 80% av kalvekvoten gitt i bestandsplan er skutt (dvs 45 stk), hvis ikke dette er oppnådd til 1 nov, vil åpen jakt bli utsatt til 80% er nådd.
  8. Det er mulig å skyte flere kalver enn tildelt på de eiendommer der grunneier har gitt samtykke til dette, dvs at der er fri jakt på kalv i 2022 med forbehold om at grunneier gir tillatelse. Tildelingsark vil vise kalvetildeling ut fra bestandsplan.
  9. Det vil bli kjeve innsamling til kommunen i 2022 dette gjelder også kalv, jaktledere vil få tag. Det er ikke CWD innsamling i år.

       10 .Administrasjonskost fra valdet er voksen bukk er 300 kr, voksen kolle og 1,5 år gamle           dyr 200 kr, kalv kr 0. Valdet dekker kommunal fellingsavgift og ettersøkshund på kalver             under 12 kilo 1 sept – 1 nov og under 17 kg fra 1 nov til 23 des.

      

 

Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

29.08 | 13:50

Blir det jakt med hund i år 2022?

...
30.12 | 17:50

Man må være grunneier eller ha avtale med grunneier i valdet for å kunne jakte.
Varegga er et grunneigerlag jakt og beite forening som administrerer jakten i valdet. Grunneigarlaget eier ikke jaktløyvene det er grunneierne som eier jaktretten.

...
24.12 | 10:47

Mulig å leie hjortejakt/kjøpe jaktkort?

...
01.09 | 18:36

Flott at dere innfører dette tiltaket i et forsøk på å få opp fuglebestanden!

...
Du liker denne siden