Årsmøtereferat

Referat Årsmøte 2018

Årsmøte 2018

Varegga Grunneigarlag

19.03.2018 Ljoshall

 

HT Gjerde presenterer seg selv og sin nye gjerdestandard.

 

Det møtte 31 personer på Årsmøtet

 

1: Godkjenning av innkalling og saksliste

Årsmøtet ble bedt om å vurdere om det fortsatt skal jaktes småvilt.

Saken beskrives videre under punkt 8: Eventuelt

Ellers ingen merknader til innkalling og saksliste, og denne ble godkjent.

 

2: Årsmelding

Svein gikk gjennom årsmeldingen.

Kommentert at tapsprosenten var høyere en vanlig. (64 dyr, 5,2 %)

Det var størst andel tap på lam.

Dette kan skyldes det våte været, som da fører til flere angrep av fluemark.

Grunneigarlaget etterspør ikke tapsårsak.

Grunneigarlaget blir bedt av Årsmøtet om å etterspørre om det er funnet levninger etter tapene.

AKSJON:

Laget bes om å etterspørre om det er funnet levninger hos de som har tap på beitet.

 

3: Regnskap

Svein gikk gjennom regnskapet i Trond Ole Hjortland sitt fravær.

Ingen kommentarer til økonomien direkte.

 

Kommentar fra salen:

Det er viktig å holde fjellet åpent og hindre gjengroing, ved at dyr beiter på fjellet.

Finnes det mulighet og vilje hos Bergen Kommune til å støtte dette arbeidet?

Punktet ikke videre drøftet i møtet.

 

Det må arbeides videre med å sikre lagets økonomi, og dette blir et viktig punkt for neste år i styret.

 

4: Orientering om hjortejakta i 2017

Atle orienterte om jakt og felte dyr.

Ny 3 årig forvaltningsplan gjelder fra 2017.

I denne planen ble det bestemt at det skal felles 297 dyr i løpet av 3 år.

I 2017 ble det tildelt 93 dyr, og det ble felt 104 dyr….

Sesongen 2018 vil bli satt opp med samme antall dyr (93 stk), og så må det vurderes om det skal søkes om flere hjort siste året. Det er nok dyr å ta av…

Det ble kommentert fra Bergen Kommune at vi hadde felt litt for mye kolle, men dette vil vi justere på slutten av perioden.

Vi har fortsatt en alt for stor bestand av hjort i Bergen Kommune, og styret vil fortsette arbeidet med å få forståelse i Bergen Kommune for at denne må reduseres.

Det skal i år gjennomføres en offisiell telling av hjort i regi av Bergen Kommune den

6 april, 20 april, 4 mai, og 18 mai. Jaktledere står for tellingen.

 

Det har kommet en del endringer i rapportering av sett hjort, felt hjort og prøvetaking.

Dette vil det bli opplyst om i Jaktledermøtet den 20/8.

Her vil Bergen Kommune sin viltforvalter delta.

 

Spørsmål:

Hvordan blir fellingstillatelsene fordelt?

De fordeles etter “historiske” fellinger og etter hvor det nå er størst problemer.

 

5: Orientering om møte den 03.05 2017 ved Turnerhytten om vanntilførsel.

Svein deltok på et møte om dette, der de ville orientere om saken.

Vannslangen skulle graves ned, og vil ikke komme i konflikt med noen av våre aktiviteter i fjellet. Styret ble bedt om å informere om dette på Årsmøtet, og dette anses nå som gjort.

 

6: Orientering om status for tverrgjerdet.

Svein orienterte om status.

Gjerde på Kvamme er 100% ferdig oppsatt.

Gjerde på Brattland gjenstår det litt, blir ferdigstilt i løpet av året.

Borgo er ikke startet, og gjenstår. Det er søkt om utsettelse av fristen frem til utgangen av 2018.

 

7: Valg

Eivind orienterte.

Valgkommiteen har følgende innstilling:

Leder: Svein Haavik (Valgt for 1 år)

Styremedlem: Atle Sjurseter (Valgt for 2 år)

Styremedlem: Trond Ole Hjortland (Valgt for 2 år)

1ste Vara Brattåker (Valgt for 2 år)

2dre Vara til styret Jan Hauge (Valgt for 2 år)

Alle Grendamenn gjenvalgt

Revisorer

Ole J. Kvamme (Valgt for 2 år)

Roald Kvamme (Valgt for 2 år)

Valgnemd: Benkeforslag på Eivind Myrdal (Valgt)

 

8: Eventuelt

-- Sankedato: Datoen settes til 8/9

 

-- Styret må vurdere om det fortsatt skal jaktes småvilt.

Det er observert svært lite hare og orrfugl i området.

Hvorfor går bestanden av småvilt ned?

Kan det ha en sammenheng med at det er stoppet med lyngbrenning?

 

  • Det kom et forslag om at de som jakter rovvilt kan avstå fra skuddpremie i et år. Styret noterte seg forslaget, og vil ta dette med videre i sitt arbeid rundt økonomien i laget.

 

-- Det har kommet en forespørsel fra Sedalen, om de kan slutte seg til vårt hjortevald.

Saken ble fremmet for Årsmøtet, uten innsigelser.

Styret anser da dette som vedtatt, og vil jobbe videre med å ta inn dette arealet i våre planer, samt fremme forslag om utvidet kvote, som resultat av økt areal.Det ble tradisjonen tro, også i år servert hjortegryte.

Årets utgave kom fra Roalds Kro i Åsane. Suksess!

 

Møtet hevet kl 21:52

skrivar Trond Kvamme

 

Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

22.11 | 20:06

5 sauer der Trolldalen møter stien over vidden i dag 22.11 kl 14 . Informer eierne, om noen vet hvem det er. Kan bli kaldt i snøføyka som kommer

...
02.09 | 22:39

Hei!
Er det noen mulighet for å få tillatelse til å trene med saueren fuglehund før jaktstart? kunne jo evt. ha solgt treningskort? Mvh Sindre

...
06.05 | 08:13

Sesongkort selges gjennom Inatur.no sine sider.
Under fanen Småviltjakt finner du en link til vår side hos Inatur.no
STYRET

...
05.05 | 23:41

Jeg er interessert i å hjøpe årskotr forsmåviltjakt med hund for sesongen høst 2020.
Hvordangår jeg fram videre

...
Du liker denne siden