Hjortejakt 2023

Kvoten i 2023 er på 275 dyr, dette er første året på en bestandsplan.


Jaktfelt

Bukk tildelt

Bukk felt

Spiss-bukk tildelt

Spiss-bukk felt

Kolle tildelt

Kolle felt

Kalv tildlet

Kalv felt

Totalt tildelt

Totalt felt1 Nedre Bratland-Søylen-Grimen- Erdal-Sædal_Helldal-Sandal

2

0

2

0

11

2

11

5

26

72 Øvre Bratland- Hauge-Haukeland

1

0

3

2

19

5

20

2

43

93 Borge

2

1

3

4

18

4

20

5

43

144 Tungeland-Rolland

3

1

3

3

18

4

20

5

44

135 Mjeldheim-Ytre Arna Gard

1

0

1

0

5

2

6

2

13

46 Kvamme-Haugland  - Gaupås

2

0

3

3

16

10

20

4

41

177 Hjortland

3

2

1

1

12

3

11

2

27

88 Jordal-Vindal

2

2

2

2

12

3

12

2

28

99 Ulriken

1

0

1

0

4

0

4

0

10

0Totalt

17

6

19

15

115

33

124

27

275

81


kalv% felt 27 av 124 = 22%  (80% = 99 stk)

Fri jakt ikke før etter 1 nov, styret gjør en vurdering i oktober. Status pr 28.09.23 kl 15:11

For riktig antall skutte hjort i ditt jaktfelt bruk hjorteviltregisteret (skutt og sett)