Hjortejakt 2023

Kvoten i 2023 er på 275 dyr, dette er første året på en bestandsplan.


Jaktfelt

Bukk tildelt

Bukk felt

Spiss-bukk tildelt

Spiss-bukk felt

Kolle tildelt

Kolle felt

Kalv tildlet

Kalv felt

Totalt tildelt

Totalt felt1 Nedre Bratland-Søylen-Grimen- Erdal-Sædal_Helldal-Sandal

2

2

2

1

11

6

11

8

26

172 Øvre Bratland- Hauge-Haukeland

1

1

3

4

19

14

20

5

43

243 Borge

2

2

3

4

18

9

24

12

43

364 Tungeland-Rolland

3

3

3

3

18

12

20

9

44

275 Mjeldheim-Ytre Arna Gard

1

0

1

0

5

3

6

2

13

56 Kvamme-Haugland  - Gaupås

2

2

3

3

16

11

20

7

41

237 Hjortland

3

3

1

1

12

5

11

3

27

128 Jordal-Vindal

2

2

2

2

12

8

12

5

28

179 Ulriken

1

1

1

0

4

0

4

0

10

1Totalt

17

16

19

18

115

77

124

51

275

162


kalv% felt 51 av 124 = 41%  (80% = 99 stk)

Fri jakt er åpnet fra 1 nov

Spissbukk 1

Koller 38

Kalver 72

Kvoten i 9. Ulriken eies av Bergen Kommune frem de inngår i fri jakt, Bergen Kommune valgte å ta ut en bukk som gav problemmer som "hagehjort", denne ble levert sin helhet til et bofelleskap. Det påløper ingen kostanader for grunneigarlag eller valdet som organisajson.


 Status pr 26.11.23 kl 19:00

For riktig antall skutte hjort i ditt jaktfelt bruk hjorteviltregisteret (skutt og sett)