Hjortejakt 2023

Kvoten i 2023 er på 275 dyr, dette er første året på en bestandsplan.


Jaktfelt

Bukk tildelt

Bukk felt

Spiss-bukk tildelt

Spiss-bukk felt

Kolle tildelt

Kolle felt

Kalv tildlet

Kalv felt

Totalt tildelt

Totalt felt1 Nedre Bratland-Søylen-Grimen- Erdal-Sædal_Helldal-Sandal

2

2

2

2

11

7

11

9

26

202 Øvre Bratland- Hauge-Haukeland

1

1

3

4

19

14

20

5

43

243 Borge

2

2

3

4

18

19

24

13

43

384 Tungeland-Rolland

3

3

3

3

18

12

20

9

44

275 Mjeldheim-Ytre Arna Gard

1

0

1

0

5

3

6

2

13

56 Kvamme-Haugland  - Gaupås

2

2

3

3

16

11

20

8

41

247 Hjortland

3

3

1

1

12

7

11

3

27

148 Jordal-Vindal

2

2

2

2

12

10

12

5

28

199 Ulriken

1

1

1

0

4

0

4

0

10

1Totalt

17

17

19

18

115

83

124

54

275

172


Da er hjortejakten 2023 over.


Det er felt 171 hjort i valdet og et dyr ble tilført valdet fra et annet sted (registrert på Ulriken ).

Så det ble totalt 172 av 275 på kvoten.

171 felte hjort er ny fellingsrekord med god margin.


FORDELING:

Bukk 17 stk

Spiss 18 stk

Kolle 83 stk (25 stk av disse var 1,5 åringer)

Kalv 54 stk


Type Felt/tildelt % av tildelt. % av feltkvote

Bukk 17 av 17 = 100% og 10% av felt kvote

Spiss 19 av 18 = 95% og 10 % av felt kvote

Kolle 83 av 115 = 72% og 48% av felt kvote

Kalv 54 av 124 = 44% og 31% av felt kvote

(Det mangler 1% i felt av kvote som forsvant i avrunding)


Fordeling hann -hodyr

Hanndyr: 67 stk = 39%

Hodyr: 105 stk = 61%


Fordeling voksne - ungdyr/kalv

Hanndyr 17 stk voksen = 25% - 50 stk ungdyr/kalv = 75%

Hodyr 58 stk voksne = 55% - 47 stk ungdyr/kalv = 45%


Ut fra tildeling av dyr for 2023 var det lagt opp til at det ble felt 170 dyr i valdet, når vi ender på 171 i valdet

(+ 1 tilført av kommunen) har vi truffet rimelig bra.


Felling i forhold til planlagt

Bukk 10% planlagt 10%

Spiss 10% planlagt 10%

Kolle 48% planlagt 40%

Kalv 31% planlagt 40%


Som man ser er der noe lavere % med kalv enn ønsket i bestandsplanen og noe høyere på kolle.


Det har vært tilfeller av hjortevorter i valdet i år disse må rapporteres inn til viltnemda i komunnen.


Da er første året av bestandsplanen gjennomført og som valdleder vil jeg takke for samarbeidet med alle involverte, spesielt jaktledere, ettersøksjegere, og Bergen Kommune med viltnemd og viltkontakt.


Det vil bli organisert kjeveinnsamling i januar oppfordrer derfor alle til å gjøre ferdig skutt og sett så fort som mulig, det mangler 11 kjevelappnummer i systemet før jeg kan lukke årets jakt.For riktig antall skutte hjort i ditt jaktfelt bruk hjorteviltregisteret (skutt og sett)


Status pr 23.12.23 kl 23:59